Skip to content

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Στεγανοποίηση επιφανειών

isotherm ygromonosi

Η πραγματοποίηση μιας σωστής υγρομόνωσης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου υγρομονωτικού υλικού εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους.

Αναλυτικότερα, οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

 • Το υπόστρωμα
  • Ανώμαλο ή σχετικά σαθρό υπόστρωμα
  • Υπόστρωμα από πλάκες
  • Υπόστρωμα από ελαφροσκυρόδεμα
  • Υπόστρωμα όπως αυτό της φέρουσας πλάκας
  • Υπόστρωμα με ήδη εφαρμοσμένη παλαιά στεγανωτική στρώση

Όλα τα παραπάνω αποκλείουν υλικά, τα οποία ενώ είναι στεγανωτικά δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες αυτών των υποστρωμάτων.

 • Οι διαστάσεις των προς στεγανοποίηση επιφανειών.

  Μεγάλες διαστάσεις απαιτούν ελαστικότητα ή και οπλισμό, όπου μη ελαστικά ή άοπλα υλικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, καθώς οι συστολές και διαστολές που ακολουθούν τις θερμοκρασιακές μετακινήσεις, είναι ανάλογες και του μήκους αναπτύγματος μιας επιφάνειας.

 • Το κλίμα της περιοχής.

  Αν μια περιοχή παρουσιάζει συχνά πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τότε τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν τις ανάλογες ιδιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε κάθε καιρικό φαινόμενο.

 • Η συμβατότητα των υλικών.

  Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβατότητα του υλικού ως προς το υπόστρωμα, αλλά και ως προς τη χρήση. Για παράδειγμα, η στεγανοποίηση μιας δεξαμενής πόσιμου ύδατος απαιτεί υλικό με προδιαγραφές πόσιμου ύδατος. Η συμβατότητα στη οποία αναφερόμαστε μπορεί να είναι χημική ή ελαστική.

 • Η πρόσφυση των υλικών.

  Υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν υψηλή πρόσφυση από το στεγανωτικό υλικό, αλλά δεν μπορούν όλα τα υλικά να ικανοποιήσουν μια τέτοια ανάγκη. Για αυτό το λόγο, η επιλογή ενός έμπειρου συνεργείου με τεχνογνωσία στις μονώσεις κτηρίων είναι μονόδρομος, ώστε να σας καθοδηγήσει και να σας προτείνει τις κατάλληλες εναλλακτικές.

 • Η εγερσιμότητα των υλικών.

  Σε περιπτώσεις που έχουμε στενούς ή δυσπρόσιτους χώρους, απαιτείται υψηλή εγερσιμότητα για την εξασφάλιση της επιτυχίας του συστήματος υγρομόνωσης.

 • Η προέλευση των υγρασιών αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιες (αναφερόμαστε σε επισκευή).

  Η έγκαιρη και σωστή γνωμάτευση οδηγεί στην ορθή και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα ανερχόμενης υγρασίας δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τα συνηθισμένα στεγανωτικά υλικά. Αντιθέτως, θα επιδεινωθεί, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα.

 • Η μηχανική καταπόνηση από βατότητα, μετακινούμενα ή σταθερά φορτία ή κρούσεις.

 • Η αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

 • Η ανάγκη σε μακροβιότητα των στεγανωτικών στρώσεων, που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των υλικών.

Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά πριν γίνει η επιλογή του κατάλληλου υλικού.

Επιπλέον, μια παράμετρος πολύ σημαντική που δεν έχει να κάνει με αντικειμενικούς παράγοντες, είναι το βάθος της τεχνογνωσίας του συνεργείου που θα αναλάβει τις εργασίες.

Το υψηλό επίπεδο γνώσεων της εταιρείας ISOTHERM – ΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στο Ηράκλειο Κρήτης, σχετικά με τις μονώσεις, τις μεθόδους, τα υλικά, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν εγγύηση για τη σωστή επιλογή των υλικών.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως αν οι ανάγκες για κάποια πρόσθετα εξαρτήματα δεν ικανοποιηθούν, τότε ένα υλικό από μόνο του δεν μπορεί να διορθώσει κάποιο πρόβλημα υγρομόνωσης, έστω και αν ανταποκρίνεται στις παραπάνω παραμέτρους ή αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Για παράδειγμα, σε ένα πλημμυρισμένο δώμα, αν δεν τοποθετηθούν εξαερισμοί σε συνδυασμό με τη στεγανωτική μεμβράνη, τότε δεν είναι δυνατή η μακροβιότητα της μόνωσης.

isotherm ygromonosi
isotherm ygromonosi

Η υγρομόνωση του δώματος διενεργείται με την ακόλουθη σειρά:

 • Φράγμα υδρατμών με ασφαλτικό γαλάκτωμα.
 • Επίστρωση διαλύτη πίσσας σε όλη την επιφάνεια επικόλλησης του ασφαλτόπανου.
 • Τοποθέτηση ασφαλτόπανου με δυο ειδών ασφαλτόπανα της επιλογής σας, αλουμινίου ή ψηφίδας.
  Οι κολλήσεις του πανιού γίνονται με φλογοβόλο και οι ενώσεις στοκάρονται με μυστρί.

Πείτε μας τι χρειάζεστε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προσφέροντάς σας τις πιο ολοκληρωμένες και συμφέρουσες λύσεις.